EVENT CANCELLED

News EVENT CANCELLED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เรียนลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกท่าน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 2019 ยังอยู่สถานะที่ต้องเฝ้าระวัง บริษัทซาราฟโกลบอล จำกัด จึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการที่สำนักงานชั้น 37 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดต่อซื้อ-ขายและทำธุรกรรมกับบริษัทฯได้โดยผ่านทางระบบออนไลน์และผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ได้ที่เบอร์ 084 438 8068 (คุณเบย์) ตามวันและเวลาทำการปกติ บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ และจะแจ้งเปิดทำการอีกครั้งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อลดลง ขอบคุณค่ะ

Dear Customers,
Due to the Coronavirus outbreak our office at Jewelry Trade Center is working online from home. For any enquiries or requirements please feel free to contact the sales department on their mobile phones and if you require any further assistance or in case of any emergency please contact Khun Rachnee at 086-0589494.